รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: การแก้ปัญหาคันเร่งค้าง
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2010, 08:22PM
 

ปัญหาคันเร่งค้างข้างต้นอาจมองได้ว่าคานไปขับเฟืองภายใต้แรงกดของเท้าทำให้สนามแม่เหล็กหมุนไปตามต้องการ(Useful Function เส้นทึบ)   แต่ปรากฏว่าเกิดความฝืดตรงจุดสัมผัสทำให้คานติดค้างอยู่กับเฟือง(Harmful Function เส้นทึบ)  เราสามารถเขียนแบบจำลองได้ตามรูปซ้ายมือข้างล่าง

ในการแก้ปัญหาลักษณะเช่นนี้   อัลต์ชูลเลอร์ได้เตรียมคำตอบไว้แล้วซึ่งอาจใช้วิธีหาสนามพลังตัวอื่นหรือสสารตัวอื่นมาช่วยตามรูปขวามือด้านล่าง

76 คำตอบมาตรฐานนี้เป็นคำตอบทั่วไป  เราต้องระดมสมองค้นหาคำตอบรูปธรรมที่เหมาะกับปัญหาโดยเฉพาะของเรา  ในกรณีนี้  เราอาจนึกถึงแรงสปริงหรือตัวสปริง หรือ อย่างอื่นๆ ที่จะมาช่วยลดการยึดติดจากความฝืด