รูปภาพของkongkiat tanamit
TRIZ กับ การศึกษาช่างอุตสาหกรรม
โดย kongkiat tanamit - พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2011, 02:07PM
 
อาจารย์คิดว่าเราสามารถนำ TRIZ มาประยุกต์ใช้กับระบบ รูปแบบ วิธีการสอนหรือเรียนรู้ของนักเรียนสายช่างหรือวิศวกรรมได้หรือไม่ครับ เพราะผมลองศึกษา TRIZ ดูคร่าวๆจะเห็นว่าผู้สร้า้งทฤษฎีมีปรัชญาหรือแนวคิดเพื่อตอบสนองในการหาวิธีวิทยาการสร้า้งสรรค์หรือแก้ปัญหาของนวัตกรรม และผลสุดท้ายของผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและศึกษา TRIZ อย่างลึกซึ้งแล้วจะเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้า้งสรรค์ ซึ่งมันสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวังของการศึกษาสายช่างอุตสหกรรมหรือวิศวกรรมก็คือเพื่อให้นักเรียนที่จบออกไปมีความรู้/ทักษะและสามารถแก้ไขปัญหาในสายงานอย่างสร้างสรรค์ได้.....คือผมสนใจประเด็นนี้อยู่ครับเลยเรียนถามถึงความเป็นไปได้กับอาจารย์ครับ..
ขอบพระคุณครับ
รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: TRIZ กับ การศึกษาช่างอุตสาหกรรม
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 15 มิถุนายน 2011, 05:03AM
 
ขออภัยที่มาตอบช้า

คำถามที่ว่า เราสามารถนำ TRIZ มาประยุกต์ใช้กับระบบ รูปแบบ วิธีการสอนหรือเรียนรู้ของนักเรียนสายช่างหรือวิศวกรรมได้หรือไม่ครับ

คำตอบ คือได้อยู่แล้วครับ เพราะ TRIZ เป็นองค์ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าระบบทางเทคนิคและวิศวกรรมที่ประสบความสำเร็จากสิทธิบัตรมากมายรวบรวมขึ้นมาเป็นหลักการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งได่นำ TRIZ ไปสอนให้นักศึกษาได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสายงานอย่างสร้างสรรค์

แม้แต่โรงเรียนระดับประถามในรัสเซียก็มีการนำแนวคิดเชิงระบบของ TRIZ มาแนะนำให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์อย่างมีระบบตั้งแต่เด็ก (ดูเอกสารได้ที่
http://trizthailand.com/elearning2/course/view.php?id=5
ตอนที่ : 23 สร้างสรรค์ความคิด พิชิตปัญหา ( Triz it ! ) วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่เยาวชน
ตอนที่ : 24 สร้างสรรค์ความคิด พิชิตปัญหา ( Triz it ! ) การเรียนการสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียน

นอกจากนี้ ถ้าลองค้นคำว่า TRIZ for business ในอินเทอร์เน็ตดูจะพบว่ามีการนำหลักการของ TRIZ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารและการจัดการด้วย