รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: ใช้น้ำกั้นน้ำแทนกระสอบทราย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 12 ตุลาคม 2011, 10:32PM
 
การใช้น้ำกั้นน้ำแทนกระสอบทรายนั้นมองในเชิงของ TRIZ แล้วเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นอุดมคติกล่าวคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในระบบนำมาแก้ปัญหาของตัวมันเอง หรือ มองในเชิงการใช้หลักการ 40 ข้อ ในการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น ของ TRIZ แล้ว จะตรงกับหลักการ25. การช่วยตัวเอง และหลักการ 27. ใช้แล้วทิ้ง

การใช้น้ำกั้นน้ำแทนกระสอบทรายนั้น ผู้เขียนเองก็เคยมีไอเดียในแนวทางเดียวกัน
ลองอ่านได้ที่กระทู็ กั้นน้ำโดยไม่ใช้กระสอบทรายได้ไหม
http://www.trizthailand.com/elearningx/mod/forum/discuss.php?d=14
บล็อคกั้นน้ำแบบจราจรที่ผมเสนอ คงพับเก็บยาก แต่อาจใช้ทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้หรือเลี้ยงปลา หรือ ทำคอกเลี้ยงหมา ในยามน้ำไม่ท่วม เมื่อยามน้ำมา ก็สามารถหยิบมาใช้งานได้ทันที วัสดุจำเป็นต้องหนักกว่าน้ำเพื่อให้ทนแรงดันน้ำ ไม่ให้ถูกพัดปลิวไปได้ เช่น เป็นกระเบื้องดินเผา หรือ ถ้าเบากว่าน้ำ ก็อาจต้องหาหมุดยึดไว้กับพื้นให้แน่นหนา เช่น พวกพลาสติก โฟม

ก้นบล๊อค(สีแดง)ต้องทำให้มันสวมล็อกเข้ากับบล๊อคด้านล่าง

แม้จะหนักหน่อย แต่ก็คงเบากว่าและถูกกว่าถุงทราย เพราะใช้น้ำเติมแทนทราย