รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
การอบรมหลักสูตรเรื่อง “TRIZ" ของ สภาอุตสาหกรรม
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012, 04:38PM
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “TRIZ เครื่องมือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม : เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 เวลา 08:00 - 16:30 น. ณ ห้องมิลาโน ชั้น 2 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 25 คน

นำบรรยากาศการทำ workshop มาให้ดูกัน

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: การอบรมหลักสูตรเรื่อง “TRIZ" ของ สภาอุตสาหกรรม
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012, 04:40PM
 
ฟังพรีเซนเตชั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: การอบรมหลักสูตรเรื่อง “TRIZ" ของ สภาอุตสาหกรรม
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012, 04:42PM
 
ดร.กุศล จาก สจพ พระนครเหนือร่วมเรียนรู้และนำเสนอผลงานกลุ่มอย่างกระตือรือล้น

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: การอบรมหลักสูตรเรื่อง “TRIZ" ของ สภาอุตสาหกรรม
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012, 04:48PM
 
กลุ่มนี้ท้าทายที่จะแก้โจทย์การประกวด TRIZ ของมาเลเซีย หัวข้อ ระบบลำเลียงวัสดุที่ทำจากไม้โดยใช้น้ำไหลผ่านท่อ แต่มีปัญหาท่อสึกและรั่ว โดบใช้ Substance Field Analysis

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: การอบรมหลักสูตรเรื่อง “TRIZ" ของ สภาอุตสาหกรรม
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012, 05:21PM
 
กินกาแฟไป ทำเวิร์คช็อปไป

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: การอบรมหลักสูตรเรื่อง “TRIZ" ของ สภาอุตสาหกรรม
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012, 05:23PM
 
หลายกลุ่มนำโจทย์หน้างานมาช่วยกันคิด

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: การอบรมหลักสูตรเรื่อง “TRIZ" ของ สภาอุตสาหกรรม
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012, 05:26PM
 
ขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่มีส่วนทำให้ TRIZ ในเมืองไทยก้าวไปอีก 1ก้าว ไม่ให้โดนทิ้งห่างจากประเทศเพื่อนบ้าน