รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเรื่อง “TRIZ" สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 08:54AM
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีกำหนดจัดอบรมเรื่อง “TRIZ เครื่องมือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม : เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 เวลา 08:00 - 16:30 น. ณ ห้องมิลาโน ชั้น 2 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.fti.or.th/2011/thai/ftiseminardetail.aspx?id=403