รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 11:14AM
 
ได้รับข่าวจากอาจารย์ธนศักดิ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย

เมื่อวานมีโอกาสไปบรรยาย TRIZ ให้กับกระทรวงวิทยศาสตร์

จึงถือโอกาสนำโจทย์การประกวด TRIZ ในมาเลเซียไปให้ผู้ร่วมสัมนาได้ลองคิดกัน

เผื่อว่าภาครัฐและเอกชนของไทยจะมีความกระตือรือล้นสนใจ เอาจริงเอาจังในเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เหมือนมาเลเซียบ้าง

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 11:18AM
 
เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตรการประดิษฐ์และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
2. วัตถุประสงค์
๒.๑. ผลักดันผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน ว และ ท ไปสู่เชิงพาณิชย์
๒.๒. ส่งเสริมให้นักประดิษฐ์ไทยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิบัตร
๒.๓. ส่งเสริม/กระตุ้นให้นักประดิษฐ์ไทยมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดผลงานใหม่ๆ

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 11:21AM
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 250 คน ประกอบด้วย
3.1 นักประดิษฐ์ นักวิจัย นักวิชาการที่มีผลงานการประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน ว.และ ท. จำนวน 120 คน
3.2. ผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี จำนวน 30 คน
3.3 ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 50 คน
3.4 คณะกรรมการสรรหา และตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน ว. และ ท. จำนวน 20 คน
3.5 ผู้แทนมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน
3.6 สื่อมวลชนและผู้สนใจ จำนวน 10 คน

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 11:33AM
 
มาดูความเป็นมาของการจัดประกวด TRIZ ในมาเลเซียกัน

Malaysia TRIZ Innovation Association in partnership with Intel Foundation and Multimedia Development Corporation is very pleased to announce its inaugural MyTRIZ Competition 2012.

The competition objective is to encourage the application of systematic innovation TRIZ methodology, cultivate the spirit of innovation and generate awareness of TRIZ systematic innovation around the region.

The competition is launched with the theme of THINK INNOVATION, THINK TRIZ. It is open to all Malaysian and international students, researchers and lecturers who are enrolled in the Malaysian institutions of higher learning.

Entrance to the competition is free!

Register here
http://mytriz.com.my/pages/view/section/competition/permalink/20120509170724-mytriz-competition-2012

Prizes

A total sum of RM 21,000 prize money and RM 60,000 complimentary MyTRIZ Conference & Workshops 2012 tickets to be won!

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 11:39AM
 
จะประกาศผลในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 11:44AM
 
โจทย์สำหรับการแข่งขันมี 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นโจทย์การนำ TRIZ ไปแก้ปัญหาด้านการบริหาร

Part 1: (contribute 25% to the total score)
Pick only 1 (one) problem to solve:

1. How do we bridge the supply and demand gap and increase the quality of skilled ICT workers ?

2. How do we slow down the increasing trend of crime?

3. How do you encourage more investment in R&D, increase the competitiveness of the nation and enable a sustainable economic growth?
รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 11:48AM
 
ส่วนที่ 2 เป็นโจทย์การนำ TRIZ ไปแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม

Part 2: (contribute 25% to the total score)

There is a transport system where a pipe is used to transport material which is wood based using water as medium of transportation. The pipe is 1 meter long. After 1 month of operation, it was found that the pipe was leaking and on further investigation, it was found that the material (which was being transported) was rubbing and knocking onto the insides of the pipe. This caused a damage which then resulted in a water leak in the pipe.

Boundary conditions:
(a) The pipe material cannot be changed
(b) The medium of transportation i.e. water cannot be changed
(c) The mode of operation i.e. the transport system for the material cannot be changed

The following information is required when submitting your recommendation:
1. Problem Statement i.e. the problem which you are solving
2. Benefits and/or impact if problem is solved
3. Identify the TRIZ process used i.e. show the process flow
4. Identify the TRIZ tools used and why it is being used i.e. state the tools e.g. Functional
Analysis, Engineering Contradictions, Physical Contradictions, S-Curves, etc.
5. Provide the potential solutions. Note: Theoretical solutions are acceptable. Prototyping is
not required; however, the solutions need to be technically feasible and reasonable. The
solutions should be able to resolve the problem of pipe damage such that the pipe need
not be replaced in the future. Additional resources (e.g. material, equipment, tools) may be
added.
รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 11:51AM
 
ส่วนที่ 3 เป็นโจทย์อิสระเกี่ยวกับการนำ TRIZ ไปแก้ปัญหาที่ตนเองประสบ

Part 3: (contribute 50% to the total score)
Select one of the problems that you have encountered. Try to visualize and document the
problem. Solve the identified problem using TRIZ process & tools. Note that the problem
should have a certain level of complexity with impact or benefits if solved. Write down the
assumption and boundary condition, if any in the steps to solve the problem.

The following information is required when submitting your recommendation:
1. Problem Statement i.e. the problem which you are solving
2. Benefits and/or impact if problem is solved
3. Identify the TRIZ process used i.e. show the process flow
4. Identify the TRIZ tools used and why it is being used i.e. state the tools e.g. Functional
Analysis, Engineering Contradictions, Physical Contradictions, S-Curves, etc.
5. Provide the potential solutions
รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2012, 11:59AM
 
โจทย์ข้อที่ 2 มีความคล้ายคลึงกับโจทย์ของอัลชูลเลอร์ที่ใช้วิธีสร้าง Substance-Field Model ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์หาคำตอบจาก 76 คำตอบมาตรฐาน

โจทย์ของมาเลเซีย เปลี่ยนจากการใช้ลมลำเลียงลูกเหล็กมาเป็นการใช้น้ำลำเลียงวัสดุที่ทำจากไม้ แต่ปัญหาคล้ายกัน คือ ทำให้ท่อเกิดการสึกหรอและรั่วซึม

อยากให้ลองมาช่วยกันคิดดูนะครับ ว่าเราจะใช้วิธีการของ TRIZ แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

เผื่อว่า เราจะมีไอเดียดีๆที่ไม่น้อยหน้าไปกว่ามาเลเซีย

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - จันทร์, 30 กรกฎาคม 2012, 10:14PM
 
ต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา มีโอกาสได้ไปสอนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เลยลองเอาโจทย์ประกวดของมาเลเซียให้ไปคิดเป็นการบ้านส่ง

ขออนุญาตินำมาเผยแพร่ให้ช่วยกันคิดต่อ ดูรายละเอียดได้ในเอกสารที่แนบมา

อาจจะไม่ถูกต้องตามวิธีของ TRIZ มากนัก แต่ทุกคนก็ได้พยายามใช้วิธีของ TRIZ ในการสร้างสรรค์ความคิดได้ดีทีเดียว แม้ว่าเพิ่งจะได้ฟังการบรรยายเพียง 3 ชั่วโมงเองก็ตาม
รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 7 กันยายน 2012, 01:22PM
 
บังเอิญไปเจอสไลด์ของผู้เข้าแข่งขันที่เขาแชร์ไว้ที่
http://www.slideshare.net/faristarlochan/my-triz-competition-20122

แม้ว่าข้อเสนอในการแก้ปัญหา อาจจะยังไม่โดนใจมากนัก เพราะค่อนข้างยุ่งยาก และ ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาช่วย(ไม่ใช่คำตอบที่เป็นอุดมคติเท่าไหร่,Ideal Final Result)

แต่เขาได้แสดงขั้นตอนและเครื่องมือของ TRIZ ที่ใช้ในการการแก้ปัญหาไว้อย่างเป็นระบบ

ขอนำมาเป็นกรณีศึกษาให้ดูกัน

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 7 กันยายน 2012, 01:32PM
 
ระบุปัญหา

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 7 กันยายน 2012, 01:34PM
 
วิเคราะห์ปัญหา

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 7 กันยายน 2012, 01:35PM
 
แบบจำลองของปัญหา

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 7 กันยายน 2012, 01:37PM
 
สร้างไอเดียจากคำตอบมาตรฐาน

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 7 กันยายน 2012, 01:40PM
 
สร้างไอเดียจากคำตอบมาตรฐาน

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: การขับเคลื่อน TRIZ ในมาเลเซีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - ศุกร์, 7 กันยายน 2012, 04:18PM
 
ผสมผสานไอเดียเป็นคอนเซ็ปท์