รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
คอลัมภ์ประจำ มองมุม TRIZ
โดย TriZit Benjaboonyazit - อาทิตย์, 3 กุมภาพันธ์ 2013, 05:43AM
 
ในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะเปิดสาขาใหม่ คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในปีการศึกษาหน้า 2556 ที่จะมาถึงนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะมามองทบทวนว่า TRIZ เกี่ยวข้องอย่างไรกับองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงได้ค้นคว้าเรียบเรียงมาให้อ่านกัน ในคอลัมภ์ประจำ มองมุม TRIZ

ติดตามอ่านได้ที่ http://www.tpa.or.th/tpanews/

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: คอลัมภ์ประจำ มองมุม TRIZ
โดย TriZit Benjaboonyazit - อาทิตย์, 3 กุมภาพันธ์ 2013, 05:51AM
 
.............จากปลายศตวรรษที่ 19 ย่างเข้าสู่ต้นศตวรรษที่ 20 องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง มีการค้นพบการรับส่งคลื่นวิทยุโดย Heinrich Hertz ในปี 1888 ซึ่งถูกนำมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังสงคราม มีการค้นพบสารกึ่งตัวนำซึ่งนำไปสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์ในปี 1948 และสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าวงจรรวม (IC) ในปี 1960 ซึ่งถูกนำมาใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย ทำให้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าแตกแขนงไปเป็นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในปลายศตวรรษที่ 20 มีการนำวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ อย่างกว้างขวาง..............

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: คอลัมภ์ประจำ มองมุม TRIZ
โดย TriZit Benjaboonyazit - อาทิตย์, 3 กุมภาพันธ์ 2013, 05:57AM
 
อ่านวารสารย้อนหลัง ได้ที่ http://www.tpa.or.th/tpanews