รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
EcoDesign of Products: ECD
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 6 มีนาคม 2013, 10:03AM
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง

หลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ”
(EcoDesign of Products: ECD)

ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ. โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/training/masterclass/green2013/ecd

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: EcoDesign of Products: ECD
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 6 มีนาคม 2013, 10:04AM