รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 21 สิงหาคม 2013, 04:42AM
 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว มาบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การประยุกต์ใช้ TRIZ ในภาคอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชา ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creativity,Innovation and Technology) ฟัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 21 สิงหาคม 2013, 04:40AM
 
ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ เจ้าของรายวิชา ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creativity,Innovation and Technology) แสดงความขอบคุณ และ มอบของที่ระลึกให้กับ อาจารย์ ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 12 กันยายน 2013, 10:33AM
 
ท่านใดมี Google + ลองเข้าไปดูได้ที่ https://plus.google.com/u/1/communities/113771965516387998124

ชุมชนนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่โครงงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่เรียนวิชา SOC-118 Creativity, Innovation and Technology

กรุณาโหวตโครงงานที่ท่านชื่นชอบ สามารถโหวตได้หลายโครงงาน โครงงานละ 1 ครั้งต่อท่าน โดยกดปุ่ม + ใต้รูปภาพซึ่งเหมือนปุ่ม Like ใน Facebook

ติดตามรายละเอียดของโครงงานได้ที่บอร์ดนิทรรศการบริเวณห้องโถงตึก A ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ที่12 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2556