รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
นักศึกษาไทยประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศ ในโซนเอเชีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 7 ธันวาคม 2013, 04:08PM
 
ทีม SawaddeeTRIZ ของนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการนานาชาติให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในงาน MyTRIZ Competition 2013 ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

งานนี้จัดขึ้นโดยสมาคม Malaysia TRIZ Association (MyTRIZ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนในประเทศมาเลเซีย ปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการบ่มเพาะและสร้างความตะหนักในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมโดยใช้ TRIZ อย่างเป็นระบบ โดยในปีนี้มีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 73 ทีม จากทั้งหมด 7 ประเทศในแถบเอเชีย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกคัดเลือกให้เหลือ 8 ทีมสุดท้ายเพื่อไปนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการนานาชาติซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ TRIZ จากหลายๆประเทศในงาน MyTRIZ Competition 2013 ที่ประเทศมาเลเซีย

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: นักศึกษาไทยประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศ ในโซนเอเชีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 7 ธันวาคม 2013, 04:14PM
 
ทีม SawaddeeTRIZ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้ คือ นางสาวพิชยา มหาพรวศิน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ, นายจิรเมธ ลาภศิริวัฒน์กุล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, และ ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: นักศึกษาไทยประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศ ในโซนเอเชีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 7 ธันวาคม 2013, 04:12PM
 
ผลงานความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของทีม SawaddeeTRIZ เรื่องการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารบ้านเรือน อนาคตของรถเข็นคนพิการ และระบบชลอความเร็วและกันชนบนทางด่วน (Car Crash Cushion)

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: นักศึกษาไทยประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศ ในโซนเอเชีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 7 ธันวาคม 2013, 04:16PM
 
ทีม SawaddeeTRIZ ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับกรรมการผู้เชี่ยวชาญ TRIZ ชาวรัสเซีย (Dr Mark Barkan และ Mr. Anatoly Guin) และ ผู้เชี่ยวชาญ TRIZ ชาวไทย คือ อาจารย์ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว (ซ้ายมือ)

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: นักศึกษาไทยประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศ ในโซนเอเชีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 7 ธันวาคม 2013, 04:19PM
 
TRIZ ในประเทศมาเลเซียมีการขับเคลื่อนอย่างไร
ทีมงานของ MyTRIZ ได้ตระเวนเดินออกทางไปร่วมประชุมที่ประเทศต่างๆ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อเมริกา ยุโรป และรัสเซีย เพื่อรวบรวมข้อมูล หาแนวทางที่เหมาะสมนำกลับมาปรับใช้ในการเผยแพร่ TRIZ ในประเทศมาเลเซีย
ผู้มีบทบาทสำคัญสองท่านในการขับเคลื่อน TRIZ ในประเทศมาเลเซียคือ Dr. T.S. Yeoh ประธานของ MyTRIZ และอีกท่านหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังคือ Dr. Tan Eng Hoo ทั้งสองคนทำงานให้กับบริษัท Intel เดิมทีเดียว TRIZ เป็นองค์ความรู้ที่ถูกนำมาใช้ในบริษัท Intel บุคคลากรทรงคุณค่าอย่าง Dr. Tan Eng Hoo มีทางเลือกที่จะไปทำงานกับ Intel ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เขาตัดสินใจมาทำงานให้กับ MDeC ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนภายใต้กำกับของกระทรวงไอซีที ของประเทศมาเลเซีย และได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลมาดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ TRIZ ร่วมกับการสนับสนุนจากบริษัท Intel โดยได้วางยุทธศาสตร์พุ่งเป้าไปที่สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในวงกว้างเพื่อสร้างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอีกต่อหนึ่ง
นอกจาก MyTRIZ จะจัดกิจกรรมประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ TRIZ แล้ว ก่อนการประกวด เขาจะมีงาน MyTRIZ Workshop ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาให้เด็กรู้จักคิดสร้างสรรค์มากขึ้นโดยเป็นคอร์สอบรม 3 วัน แยกจัด 6 ครั้ง ทั่วประเทศมาเลเซีย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ TRIZ ชาวรัสเซียมาถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษโดยตรง มีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศมาเลเซียมาร่วมรับการอบรมแล้วกว่า 1,000 คน


http://mytriz.com.my/
รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: นักศึกษาไทยประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศ ในโซนเอเชีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 7 ธันวาคม 2013, 04:24PM
 
เมืองไทยควรทำอย่างไรก่อนจะก้าวไม่ทันมาเลเซีย
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยควรตะหนักในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมมากขึ้น มีหลายๆหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว เช่นที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งมีปรัชญาการศึกษาแบบญี่ปุ่นที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ(Monozukuri) ได้เปิดวิชา SOC-118 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creativity Innovation and Technology) ให้เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะโดยได้แนะนำแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นตามแนวทางของ TRIZ ไว้ และในระดับปริญญาโท ได้เปิดวิชา IMA-704 วิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Development and Problem Solving) โดยได้สอดแทรกแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นตามแนวทางของ TRIZ ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนอีกหลายๆบริษัทที่เผยแพร่ส่งเสริมและนำ TRIZ เข้าไปใช้ในองค์กร เช่น CPF, SCG, PTTEP, TGI, etc ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้ เมืองไทยเราจะมีหน่วยงานที่ผลักดันเรื่อง TRIZ อย่างจริงจังในระดับประเทศ เมื่อนั้น เมืองไทยเราจะไม่ถูกมาเลเซียทิ้งห่างอย่างแน่นอน


http://trizthailand.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=53
รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: นักศึกษาไทยประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศ ในโซนเอเชีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 28 ธันวาคม 2013, 09:34AM
 
เอาบรรยากาศการประกวดมาให้ชมกัน

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: นักศึกษาไทยประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศ ในโซนเอเชีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 28 ธันวาคม 2013, 09:42AM
 
ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่นและหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์ไปร่วมประกวดในประเทศมาเลเซียดังนี้

1.) งบสนับสนุนจาก บริษัท ดิอินเวนเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
• ค่าเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ-ปีนัง จำนวน 3 คน 3*7,659 บาท รวม 22,977 บาท

2.) งบสนับสนุนโดย Malaysia TRIZ Association (MyTRIZ)
• ค่าที่พักจำนวน 5 คืน จำนวน 3 คน (5 คืน*3 คน*500 RM*10 บาท/RM บาท) รวม 75,000 บาท 
• ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม MyTRIZ Workshop 2013 จำนวน 3 คน 3*1,500 RM*10 บาท รวม 45,000 บาท 
• ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม MyTRIZ Conference 2013 จำนวน 3 คน 3*1,000 RM*10 บาท รวม 30,000 บาท 

รวมเป็นเงินได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งสิ้น 172,977 บาท