รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: นักศึกษาไทยประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รางวัลรองชนะเลิศ ในโซนเอเชีย
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 28 ธันวาคม 2013, 09:42AM
 
ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่นและหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์ไปร่วมประกวดในประเทศมาเลเซียดังนี้

1.) งบสนับสนุนจาก บริษัท ดิอินเวนเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
• ค่าเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ-ปีนัง จำนวน 3 คน 3*7,659 บาท รวม 22,977 บาท

2.) งบสนับสนุนโดย Malaysia TRIZ Association (MyTRIZ)
• ค่าที่พักจำนวน 5 คืน จำนวน 3 คน (5 คืน*3 คน*500 RM*10 บาท/RM บาท) รวม 75,000 บาท 
• ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม MyTRIZ Workshop 2013 จำนวน 3 คน 3*1,500 RM*10 บาท รวม 45,000 บาท 
• ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม MyTRIZ Conference 2013 จำนวน 3 คน 3*1,000 RM*10 บาท รวม 30,000 บาท 

รวมเป็นเงินได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งสิ้น 172,977 บาท