รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 07:56AM
 
THE 10th INTERNATIONAL MATRIZ CONFERENCE

“TRIZfest-2014: THEORIES AND APPLICATIONS”

SEPTEMBER 4-6, 2014, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

ขึ้นรับใบทะเบียนสมาชิกของสมาคมทริซสากล THE INTERNATIONAL TRIZ ASSOCIATION, MATRIZ

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 07:57AM
 
จากเมืองไทย มีไป ๓ ท่าน คือ

อ.สุรชัย อ.ธนะศักดิ์ และ อ.ไตรสิทธิ์
รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:01AM
 
มีผู้ร่วมงานประมาณ 80 คนจาก 20 ประเทศ
วันสุดท้ายที่เป็นการสอบเทียบคุณวุฒิ TRIZ Master และพิธีปิดงาน
เหลืออยู่ถ่ายรูปหมู่เท่าที่เห็น ส่วนใหญ่ไปเที่ยวชมความงามของกรุงปรากกันหมด

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:04AM
 
วันแรกเป็น Workshop ปูพื้นฐานเกี่ยวกับ TRIZ

โดย Valeri Souchkov, Netherlands

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:07AM
 
ตามด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ

โดย Anatoly Guin is appointed MATRIZ Vice-President on school education

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:13AM
 
แอบถ่ายบรรยากาศด้านหลัง

Robert from Geramany

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:16AM
 
With Dr. Mark Barkan MATRIZ Executive Director and Vice-President for Information

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:18AM
 
With Oleg Feygenson from South Korea

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:22AM
 
With Dr.Ikovenko Sergei from USA, MATRIZ President

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:25AM
 
With Dr. Yury Fedosov, Chairman of the Council on Expertise and Methodology (CEM)

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:27AM
 
With G. Severinets – Vice Chairman of Certification Committee # 2 (Asia and Oceania)

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:36AM
 
With Dr.Simon Litvin-Chairman of the Dissertation Council,
Dr. Val
Tsourikov-founder of Invention Machine Corporation
and TRIZ Master Vladimir Petrov from Israel

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:40AM
 
ที่ประชุมและที่พักอยู่ในเมืองเก่าของกรุงปราก เลยแวะไปเดินเล่นแถวสะพาน Charles Bridge มา

รูปภาพของTriZit Benjaboonyazit
ตอบ: เล่าสู่กันฟัง งาน TRIZfest-2014
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 4 ตุลาคม 2014, 08:45AM
 
ท่านที่สนใจ สามารถไปอ่านรายงานการประชุม และ Proceedings ฉบับเต็มได้ที่ http://matriz.org/auto-draft/

ปีหน้า งาน TRIZfest-2015 จะไปจัดที่เกาหลีใต้ กลางเดือนกันยา

อย่าลืมไปร่วมงานกันมากๆนะครับ