รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ว่าด้วย Contemporary TRIZ
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 22 ตุลาคม 2014, 01:29PM
 
Contemporary TRIZ ต่างกับ Classical TRIZ ตรงที่ว่าเป็นการพัฒนาต่อยอด TRIZ จาก TRIZ ดั้งเดิมที่ Altshuller ได้สร้างสรรค์ไว้ก่อนจะยุติบทบาทและเสียชีวิตด้วยความชราภาพในปี 1998
Contemporary TRIZ ของแต่ละสำนักจะแตกต่างกันไป แตส่วนใหญ่ที่คล้ายกันคือ จะเป็นการบูรณาการเครื่องมือต่างๆของ TRIZ เข้าไว้ด้วยกัน หรือ บูรณาการเข้ากับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Function Analysis และ Cause-Effect Chains Analysis ไว้ด้วยกันโดยการพัฒนาขึ้นมาเป็นซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เช่น Innovation Work Bench ของบริษัท IdeationTRIZ และ TechOptimizer ของบริษัท Invention Machines

ในประเทศเกาหลี ที่ปรึกษาชาวรัสเซียที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากบริษัทซัมซุง ชื่อ Dr. Nickolay Shpakovsky ได้พัฒนาซอฟท์แวร์บูรณาการเครื่องมือต่างๆของ TRIZ เข้าไว้ด้วยกันในลักษณะ Web based problem solving tool ชื่อ Solving Mill ให้ผู้สนใจได้ใช้ในราคาถูก สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.target-invention.com/Info/Solving-Mill-software/TargetInvention.html
รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: ว่าด้วย Contemporary TRIZ
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 25 ตุลาคม 2014, 05:28AM