รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: ข้อ 18 การสั่นเชิงกล และ ข้อ36 การเปลี่ยนสถานะ
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 22 เมษายน 2015, 10:01AM
 
คุณต้องวิเคราะห์ปัญหาของคุณก่อนว่าปัญหาของคุณมีลักษณะเป็นเช่นไร มีหลักการอะไรที่เหมาะแก่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
อยากให้นำปัญหามาแชร์ความรู้กัน เช่น ปัญหาพื้นที่มีจำกัด ก็อาจใช้หลักการช้อที่ 17 เปลี่ยนไปสู่มิติใหม่ เช่น วางแนวตั้ง

ความหมายของหลักการแต่ละข้อและตัวอย่างมีให้ศึกษามากมาย(เพื่อนำไปคิดต่อ) เช่นที่ TRIZ e-Book Online เรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์
http://trizthailand.com/elearning2/course/view.php?id=4