รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
new umbrella design
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 20 พฤษภาคม 2015, 06:52AM
 
Inventive Principle # 13
Do in in reverse
รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: new umbrella design
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 20 พฤษภาคม 2015, 06:54AM
 
Inventive Principle # 4
Asymmetry
รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: new umbrella design
โดย TriZit Benjaboonyazit - พุธ, 20 พฤษภาคม 2015, 06:57AM
 
Inventive Principle # 24
Intermediary