รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: จบงาน TRIZfest-2015 ที่เกาหลี
โดย TriZit Benjaboonyazit - จันทร์, 2 พฤศจิกายน 2015, 01:17PM
 
http://matriz.org/auto-draft/

TRIZfest-2015 conference Proceedings
TRIZfest-2014 conference proceedings
Report on MATRIZ Conference TRIZfest-2014
Report on MATRIZ Conference TRIZfest-2013
Report on MATRIZ Conference TRIZfest-2012
TRIZfest-2011