รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
การสร้างสรรค์ความคิดและพัฒนานวัตกรรมโดย TRIZ
โดย TriZit Benjaboonyazit - พฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2009, 01:24PM
 

ขอเชิญฟัง การบรรยายเรื่อง

Creative Thinking and Innovation Development using TRIZ

( การสร้างสรรค์ความคิดและพัฒนานวัตกรรมโดย TRIZ)

โดย ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง C401 ตึก C ชั้น 4

ดูรายละเอียดตามแนบ และ ที่ http://www.tni.ac.th/