รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: จะลบรอยคราบสกปรกบนกระดานไวท์บอร์ดโดยใช้ TRIZ ได้อย่างไร
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 7 พฤศจิกายน 2015, 08:30AM
 
แม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ก็สามารถใช้ TRIZ ไปแก้ปัญหาได้โดยใช้ Effects
ฟังก์ชันที่ต้องการคือลบคราบสกปรกของเทป 2 หน้าออก เมื่อไปเปิดฐานข้อมูล TRIZ's Effects Database ที่ http://www.triz.co.uk/cp12.php จะพบว่ามี 105 วิธีในการ Remove Solid อธิบายไว้ให้ไปลองใช้แก้ปัญหาดู เช่น Abrasion, Brush, Solvation, etc