รูปภาพของเจนณรงค์ เติมทานาม
สนิม sulfur เกาะที่ผิวท่อหม้อน้ำ
โดย เจนณรงค์ เติมทานาม - พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016, 08:36PM
 
ปัญหาที่เกิดขึ้นสนิม Sulfur ตกค้างบริเวณผิวท่อด้านนอก (Fire side coil tube) สาเหตุของปัญหาเกิดจากตัวแปรสำคัญ ๓ สิ่ง (Critical Factor) คือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไอของน้ำหรือความชื้น และอุณหภูมิที่ผิวสัมผัสของโลหะที่ลดลงต่ำกว่าค่าอุณหภูมิควบแน่นของกรดซัลฟุริก ส่งผลกระทบต่องานเดินเครื่อง บำรุงรักษา และประสิทธิภาพของหม้อน้ำ ทั้งในส่วนของ Plant Reliability อาจเกิดปัญหาการกัดกร่อน/สนิมที่สะสมในปริมาณที่มากขึ้น

การแก้ปัญหาที่ผ่านมา
Air Blasting ใช้ลมแห้งเป่า
CO2 (Dry Ice)Blasting ใช้น้ำแข็งแห้ง
Chemical Solution ใช้สารเคมีที่เป็นด่างฉีดล้าง
Mechanical Cleaning ใช้เครื่องสั่น
Pressure sound wave ใช้แรงอัดของคลื่นเสียง

ซึ่งแต่ละวิธียังไม่ใช่วิธีที่ดี เนื่องจากการใช้น้ำและสารเคมีมีโอกาสเกิดการกัดกร่อน
ใช้ลม เครื่องสั่น ไม่ค่อยออก
ใช้คลื่นเสียง ไม่ค่อยออก ค่าใช้จ่ายสูง

มีวิธีอื่นๆอีกไหมครับ

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: สนิม sulfur เกาะที่ผิวท่อหม้อน้ำ
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2016, 07:33PM
 
ปัญหานี้ บริษัทที่ผลิตหม้อน้ำน่าจะทราบปัญหาจากลูกค้า แล้วนำไปพัฒนานวัตกรรมเป็นหม้อน้ำรุ่นใหม่ที่จะขจัดปัญหาให้หมดไปตั้งแต่ต้นเหตุ โดยการใช้การวิเคราะห์ฟังก์ชัน ค้นหาสาเหตุ แล้วแก้ปัญหาหลักโดยการใช้วิธีการของ TRIZ อาจได้คำตอบเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือวัสดุที่ใช้ หรือ เปลี่ยนกระบวนการทำงานหรือควบุม

ในกรณีที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ อาจต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไป อยากให้ดูกระทู้ก่อนหน้านี้ คือ จะลบรอยคราบสกปรกบนกระดานไวท์บอร์ดโดยใช้ TRIZ ได้อย่างไร http://trizthailand.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=80

แม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ก็สามารถใช้ TRIZ ไปแก้ปัญหาได้โดยใช้ Effects
ฟังก์ชันที่ต้องการคือขจัดสนิม sulfur เกาะที่ผิวท่อหม้อน้ำออก เมื่อไปเปิดฐานข้อมูล TRIZ's Effects Database ที่ http://www.triz.co.uk/cp12.php จะพบว่ามี 105 วิธีในการ Remove Solid อธิบายไว้ ให้ไปลองใช้แก้ปัญหาดู