รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: สนิม sulfur เกาะที่ผิวท่อหม้อน้ำ
โดย TriZit Benjaboonyazit - เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2016, 07:33PM
 
ปัญหานี้ บริษัทที่ผลิตหม้อน้ำน่าจะทราบปัญหาจากลูกค้า แล้วนำไปพัฒนานวัตกรรมเป็นหม้อน้ำรุ่นใหม่ที่จะขจัดปัญหาให้หมดไปตั้งแต่ต้นเหตุ โดยการใช้การวิเคราะห์ฟังก์ชัน ค้นหาสาเหตุ แล้วแก้ปัญหาหลักโดยการใช้วิธีการของ TRIZ อาจได้คำตอบเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือวัสดุที่ใช้ หรือ เปลี่ยนกระบวนการทำงานหรือควบุม

ในกรณีที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ อาจต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไป อยากให้ดูกระทู้ก่อนหน้านี้ คือ จะลบรอยคราบสกปรกบนกระดานไวท์บอร์ดโดยใช้ TRIZ ได้อย่างไร http://trizthailand.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=80

แม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ก็สามารถใช้ TRIZ ไปแก้ปัญหาได้โดยใช้ Effects
ฟังก์ชันที่ต้องการคือขจัดสนิม sulfur เกาะที่ผิวท่อหม้อน้ำออก เมื่อไปเปิดฐานข้อมูล TRIZ's Effects Database ที่ http://www.triz.co.uk/cp12.php จะพบว่ามี 105 วิธีในการ Remove Solid อธิบายไว้ ให้ไปลองใช้แก้ปัญหาดู