รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ไปร่วมงาน TRIZfest2016
โดย TriZit Benjaboonyazit - อังคาร, 2 สิงหาคม 2016, 02:19PM
 
THE 12th INTERNATIONAL MATRIZ CONFERENCE

TRIZfest-2016:
TRIZ + Quality in Design and Manufacturing

July 28-30, 2016. BEIJING, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

organized by the International TRIZ Association (MATRIZ) in partnership with China Association of Quality (CAQ).

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: TRIZfest2016 28-30 July at Beijing
โดย TriZit Benjaboonyazit - อังคาร, 2 สิงหาคม 2016, 02:18PM
 
ไปร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง TRIZ based Insight Problem Solving and Brainwave Analysis using EEG during Aha! Moment

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: TRIZfest2016 28-30 July at Beijing
โดย TriZit Benjaboonyazit - อังคาร, 2 สิงหาคม 2016, 02:20PM
 
พิธีเปิด

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: TRIZfest2016 28-30 July at Beijing
โดย TriZit Benjaboonyazit - อังคาร, 2 สิงหาคม 2016, 02:22PM
 
TRIZ Master Len Kaplan

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: TRIZfest2016 28-30 July at Beijing
โดย TriZit Benjaboonyazit - อังคาร, 2 สิงหาคม 2016, 02:24PM
 
Mr.Na from South Korea in his second defense for TRIZ Master Certification.

รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: TRIZfest2016 28-30 July at Beijing
โดย TriZit Benjaboonyazit - อังคาร, 2 สิงหาคม 2016, 02:26PM
 
There are 2 new TRIZ Master this year both from South Korea.

Congratulation !