รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit
ตอบ: การแก้ปัญหาต่อไปนี้ มองในเชิง TRIZ ได้อย่างไร
โดย TriZit Benjaboonyazit - จันทร์, 31 สิงหาคม 2009, 09:18AM
 

โจทย์ข้อที่ 2 นั้น  ก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยพยายามจับคู่ความขัดแย้งแล้วหาหลักการที่เหมาะสมไปสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่คุณ JJ ทำไว้ข้างบน   

ผมเห็นด้วยกับคุณ JJ ว่า   ควรจะหาแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกมาใช้ในการแก้ปัญหาแทนการติดตั้งพัดลมมาเป่าให้กล่องปลิวกระเด็น      ยิ่งถ้าสามารถหาแหล่งพลังงานที่มีอยู่แล้วภายในระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์(ตามแนวคิดในเรื่องทรัพยากร)   ก็จะทำให้การแก้ปัญหามีความเป็นอุดมคติมากขึ้น  เช่น ใช้พลังงานแรงโน้มถ่วง  หรือ พลังงานจากแรงหนีศูนย์กลางของกล่องที่เคลื่อนที่บนสายพานที่โค้ง ก็จะทำให้กล่องที่เบากว่าปลิวกระเด็นไปได้เช่นกัน  โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากร(พัดลม)จากภายนอกมาช่วย

ดูเรื่อง ระบบในอุดมคติ(Ideality) ที่ http://www.trizthailand.com/elearningx/mod/forum/discuss.php?d=146

http://www.trizthailand.com/elearningx/file.php/1/moddata/forum/1/860/pillx.JPG