ข่าว TRIZ News

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเรื่อง “TRIZ" สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit TriZit Benjaboonyazit 0 TriZit Benjaboonyazit
พฤ., 19ก.ค. 2012, 08:54 AM
ขอเชิญร่วมอบรม “TRIZ เครื่องมื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมฯ ” รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit TriZit Benjaboonyazit 0 TriZit Benjaboonyazit
พฤ., 7ต.ค. 2010, 08:48 AM
การสร้างสรรค์ความคิดและพัฒนานวัตกรรมโดย TRIZ รูปภาพของTriZit  Benjaboonyazit TriZit Benjaboonyazit 0 TriZit Benjaboonyazit
พฤ., 30ก.ค. 2009, 01:24 PM